ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ-ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ
Про Центр

Центр Інтернет-телерадіомовлення (далі – Центр) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі – СумДУ).
Повна назва Центру українською мовою – Центр Інтернет-телерадіомовлення.
Повна назва Центру англійською мовою – Internet Broadcasting Center.
Скорочена назва та/або абревіатура Центру – ЦІТР.

Основними завданнями Центру є:

© SSU,